Jappie Sikkema uit Jirnsum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jirnsum – Vandaag is de heer Jappie Sikkema uit Jirnsum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op dit ogenblik is hij betrokken als vrijwilliger bij Plaatselijk Belang te Jirnsum. Voor al zijn activiteiten in het dorp Jirnsum heeft hij vandaag deze koninklijke onderscheiding ontvangen.

Zo is hij als videograaf betrokken bij diverse dorpsactiviteiten. Een groot gedeelte van de geschiedenis van het dorp is de afgelopen decennia door hem vastgelegd.

Jappie Sikkema benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (eigen foto).

Daarnaast was hij penningmeester van de Merke Commissie “De Jirnsummer Kat” te Jirnsum, vrijwilliger bij Stichting JirnSummertime te Jirnsum (deze stichting werd opgericht ter ondersteuning van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Irnsum en de viering van Leeuwarden als Culturele Hofstad 2018), oprichter en voorzitter van de Club van Honderd waar hij zich heeft bezig gehouden  met de verfraaiing van het sportcomplex. Voorts heeft hij diverse functies bekleed bij Voetbalvereniging Irnsum en is hij de drijvende kracht bij de sponsorcommissie. De heer Sikkema is daarnaast medeoprichter, promotor en penningmeester van Stichting ALS Friesland. Mede door de tomeloze inzet van de heer Sikkema is de regio Friesland een voorbeeld geweest voor de andere regio’s.