Werkzaamheden doorgaande weg Aldeboarn

Aldeboarn – Werk aan N392 van start
Op de provinciale weg, de N392, gaat de provincie Fryslân vijf kruispunten aanpakken. De huidige inrichting van deze kruispunten voldoet niet.
Het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. De eerste twee kruispunten die de provincie gaat aanpakken zijn in Aldeboarn: Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren. Vanaf maandag 27 mei start Schagen Infra BV met het werk aan de weg. De werkzaamheden duren vijf weken. De overige kruispunten volgen daarna.


Wat gaat er gebeuren in Aldeboarn?
De schaalgrootte van de kruispunten Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren en de onvoldoende herkenbare overgangen van 80 km/u-zone naar de 60 km/u-zone, zorgen onder andere voor een te hoge snelheid op de N392. We maken de kruispunten daarom kleinschaliger en verkeer van rechts krijgt voorrang. De zoneovergangen maken we opvallender door middel van extra bebording en rood asfalt.
Het wegbeeld bij het kruispunt Tsjerkebuorren passen we ook aan. Voor de brug over de Boarn buigt de N392 af richting Tijnje. De voorrangsweg gaat in de huidige situatie rechtdoor over de brug richting Nij Beets. Het oogt alsof de provinciale weg rechtdoor gaat. Dit mede door het wegbeeld met de brug en de beplanting. Vroeger ‘volgde’ de doorgaande weg het riviertje De Boarn. Door de aanpak van het kruispunt bij Tsjerkebuorren worden deze ‘oude lijnen’ weer beter zichtbaar.

Groot onderhoud
Tegelijkertijd voert de provincie groot onderhoud uit op de 60 km/u-zone langs het dorp. Hierbij verwijderen we de bovenste laag asfalt en komt er een nieuwe laag asfalt op. We brengen asfalt in twee kleuren aan: in het midden zwart en de zijkanten (75 cm breed) wit. Het witte asfalt vervangt de marking.
Samenwerking gemeente Heerenveen In het project werkt de provincie samen met de gemeente Heerenveen. De gemeente voert groot onderhoud uit aan de brug over de Boarn en op de 60km/u-zone op de Beetsterdyk. We brengen hier asfalt in twee kleuren aan en het kruispunt van de Skansstrjitte pakken we aan in dezelfde lijn als de kruispunten Fjûrlânswei en Tsjerkebu-orren. Door deze werkzaamheden te combineren beperken we de hinder.