SpikerSpulWike Stopt?

Akkrum/Nes – De Spikerspulwike in Akkrum/Nes zal dit jaar waarschijnlijk voor de laatste maal plaatsvinden. Voor dit zomerevenement, waaraan kinderen van groep vier tot en met acht van de basisschool kunnen deelnemen, kunnen geen nieuwe organisatoren worden gevonden.

Al vijf jaar op rij beleven veel kinderen uit Akkrum/Nes in de laatste week van de zomervakantie drie dagen lang veel plezier aan de activiteiten van de Spikerspulwike. Met elkaar bouwen ze hutten in de ochtend en doen ze aan sport en spel in de middag. De belangstelling is groot. Voor de komende zomervakantie kunnen geen kinderen meer worden aangemeld.

Stoppen?
De werkgroep, verantwoordelijk voor de organisatie, bestaat uit zes personen. Een aantal van hen doet dit al vele jaren en gaat stoppen nu hun kinderen groter worden. Er is gezocht naar opvolging, maar tot op dit moment is dat niet gelukt. “Wanneer er ieder jaar iemand deze werkgroep verlaat en opgevolgd wordt door een nieuw lid, zou dat het prettigst zijn”, vindt Petra de Vries. “Op die manier zou er een mooi verloop zijn.” Zelf is ze al vijf jaar een van organisatoren. “We hebben veel oproepen gedaan via Social Media, we hebben mensen persoonlijk benaderd, maar we zijn er tot op dit moment niet in geslaagd nieuwe leden voor de werkgroep te vinden. Dus zo het er nu voorstaat, wordt Spikerspulwike dit jaar voor de laatste maal georganiseerd. Inmiddels is dit ook in Plaatselijk Belang besproken. Men vindt het bijzonder jammer dat het kinderfeest om deze reden gaat stoppen.”

Draaiboek
De organisatie heeft een strak draaiboek voor handen, welke maar voor een klein deel per jaar aan de orde is. Hulde aan het team, deze hebben dit financieel gezonde evenement de afgelopen jaren tot een succes weten te maken.Laatste oproep voor brainstormavond “Daarom doen we nu een laatste oproep in MiddelPunt. We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep. Om te voorkomen dat Spikerspulwike echt gaat stoppen, zullen we op donderdag 26 september een brainstormavond organiseren. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft, kan contact met ons opnemen via de mail info@spikerspulwike.nl. Wij hopen dat de organisatie van Spikerspulwike wordt opgepakt, zodat de kinderen volgend jaar weer samen kunnen spelen en timmeren.”