Tsjerkepaad Raerd: Adellijke Outfits

Raerd – In de Laurentiuskerk van Raerd is komende zomer op zaterdagmiddag een expositie te zien van kleding uit de 19e en zelfs nog uit de 18e eeuw. De kans is groot dat een deel van deze kledingstukken afkomstig is van de adellijke familie Van Slooten, die van 1866 tot 1912 op Jongemastate in Raerd woonde. Vorig jaar kwam de collectie voor de dag uit een hutkoffer die al jaren op een zolder in Arnhem stond.

De kleding bevindt zich nu nog bij de Stichting Erfgoed Fundaasje in Leeuwarden en is inmiddels geïnventariseerd door mevrouw Gieneke Arnolli, voormalig conservator van het Fries Museum. Het bleek te gaan om een gevarieerde verzameling van niet alleen jurken maar ook andere kledingstukken. Uiteindelijk zullen ze overgebracht worden naar Fogelsanghstate in Veenklooster, waar ze een permanente plek zullen krijgen.

Eerst komt er een deel naar Raerd waar het komende zomer te zien zal zijn tijdens de kerkopenstelling op zaterdagmiddag (13.30-17.00 uur). Ook worden foto’s getoond, die door de familie Van Slooten speciaal voor deze gelegenheid beschikbaar zijn gesteld.
En in het kerkelijk archief bevindt zich een aantal documenten, die ook te zien zullen zijn. Zo dook zowel de schenkingsakte van het park Jongemastate van de familie aan de kerkvoogdij uit 1912 op als de overdrachtsakte van kerk en familie aan het Fryske Gea in 1947. Nijsgjirrich is ook de brief van een aantal Raerders aan de kerkvoogdij, waarin ze hun grote ongerustheid uiten over alle vernielingen die in het park worden aangericht.

De eerste gelegenheid om de tentoon-stelling te bezoeken is zaterdagmiddag 6 juli. Op zaterdag 14 september, in het Open Monumenten-weekeinde, is de expositie voor het laatst te zien.