Sponsorloop O.B.S. leerlingen Akkrum lopen voor KiKa.

Akkrum – De leerlingen van obs Akkrum hebben op donderdag 4 juli meegedaan aan een sponsorloop voor KiKa. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Dit goede doel was door de leerlingenraad van de school bedacht en de leerlingen zijn heel fanatiek op zoek gegaan naar sponsoren.
 
Op het sportveld bij de school werd donderdagmiddag gehold en de leerlingen hebben enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes af te leggen. Ze werden daarbij aangemoedigd door vaders en moeders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Veel leerlingen waren pas tevreden toen zij het maximale aantal van twintig ronden bereikt hadden.
 

Na de sponsorloop zijn de leerlingen de afgelopen week druk bezig geweest om al het sponsorgeld bij hun sponsoren op te halen. In de loop van de week kwamen de eerste bedragen binnen en de leerkrachten verbaasden zich meer en meer over de enorme bedragen die door de leerlingen waren opgehaald. In sommige groepen werd meer dan € 1.000,00 opgehaald!

Donderdagmiddag 11 juli is al het geld naar de bank gebracht om door te telautomaat te halen, maar deze bleek het bedrag niet aan te kunnen en kwam in storing te staan. Het resterende bedrag is daarom handmatig geteld. Totaal heeft de sponsorloop van obs Akkrum voor Kika het volgende – fantastische – bedrag opgeleverd:

€ 8.002,31

Wij zijn enorm trots op onze leerlingen die samen deze geweldige opbrengst hebben gerealiseerd en vinden het ook heel mooi dat dit goede doel vanuit de leerlingen aangedragen is. Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s, inwoners van Akkrum en Nes en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd door een leerling te sponsoren: héél hartelijk bedankt!