Praamtocht ‘Op syk nei Sytze en Maaike

Warten – Zondag 25 augustus a.s. om 13.30 uur.

Ook deze zomer gaat Museum Warten het water op. Zondag 25 augustus om 13.30 uur ligt de praam afgemeerd aan de kade bij it Earmhûs en kun je met de schipper en zijn maat mee varen door het prachtige natuurgebied NP de Alde Feanen. 

Museum Warten vertelt in museumgebouw it Earmhûs en Rijksmonument de Oud Friese Greidboerderij al jaren het verhaal van leven en overleven in dit waterrijke laagveengebied, het Lage Midden van Friesland. 

NIEUW in it Earmhûs zijn dit jaar de bewegende beelden van Sytze en Maaike, het zgn. kluizenaarsechtpaar dat rond 1900 in de Alde Feanen woonde. De bewegende beelden en foto’s van het echtpaar en de Alde Feanen zijn verwerkt tot een kort filmpje. 

Het gebied waarin zij leefden laten wij eerst graag vanaf het water aan jullie zien. 

Gedurende een anderhalf uur durende tocht vaar je over poelen, vaarten en petgaten en wordt één en ander verteld over dit laagveenmoeras en de voormalige bewoners ervan. Onderweg is er in de luwte van een rietkrag ’pypskoft mei kofje/thee en boffert’.

Het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen van Museum Warten en bijbehorende 

erven is geheel afhankelijk van giften en donaties. De totale opbrengst van de praamtocht is hier dan ook voor bestemd. 

Kosten voor de praamtocht, incl. museumbezoek en koffie/thee met boffert zijn, voor volwassen € 15,– en voor jeugd tot 13 j. € 5,–. 

Afvaart van de praamtocht is om 13.30 uur bij It Earmhûs aan het Hellingpaad 3-9 in Warten.

Aanmelden kan tot 11 uur op de dag van afvaart via info@MuseumWarten.nl of bel naar 058 255 2546.