Oude waterput weer in zicht

Akkrum – Bij fietsenmaker Tjitte Nijdam aan de Kanadeeskestrjitte staat een heel mooie ouderwets nagemaakte ‘Skytstoel’. Dit omdat de Akkrumers van oudher de bijnaam hebben van “Skytstoel”. Kortgeleden is daar in de buurt, op de brug aan de Himdyk een bordje geplaatst met de verwijzing daarheen. (Vanaf hier is de skytstoel mooi te zien, zoals ze vroeger met velen aan de Boarn stonden). Sindsdien ziet Tjitte Nijdam met regelmaat toeristen foto’s maken van de ‘Skytstoel’. Een mooie vooruitgang vind Nijdam. Maar hij is nu bezig met een ouderwetse waterput te realiseren op zijn achtererf, vlak bij de ‘Skytstoel’. Hij wist dat er waterput moest zijn geweest bij zijn driehonderd jaar oude pand. (Dit pand is in 1711 geboud als scheepshelling). Nu Nijdam de put weer heeft getraceerd en leeg gemaakt van ongerechtigheden als stenen dakpannen en ander puin. Ook de buis van de oude waterpomp lag in de put. Verder vond Nijdam een klein schaartje en een scharnier. Nu de waterput leeg is, is de volgende stap om er weer een bak met deksel op te plaatsen, zodat het nog weer een beetje autentieker zal worden. Op de foto Tjitte Nijdam in de ongeveer twee-en-een-halve meter diepe (lege) waterput. (Wordt vervolgd).