Rollatorcheck in Akkrum-Nes

Akkrum – Op woensdag 16 oktober staan vrijwilligers van de ANWB en het Repaircafé Akkrum-Nes van 13.30 uur tot 16.00 uur klaar om voor inwoners van Akkrum-Nes de rollator te controleren op mogelijke gebreken.

In Nederland gebruiken steeds meer mensen een rollator. Jaarlijks belanden 2400 ouderen met een verwonding op de Spoedeisende Hulp als gevolg van een ongeluk met de rollator. Een ongeval met de rollator leidt vaak tot ernstig letsel zoals een heupfractuur. Een van de risicofactoren is te weinig onderhoud. Door de rollatorcheck kunnen in een vroeg stadium problemen of gebreken aan de rollator geconstateerd worden. In de meeste gevallen kunnen gebreken ter plekke worden verholpen.

Ook kan een slecht afgestelde of gebrekkige rollator lichamelijke problemen opleveren, zoals een pijnlijke rug, schouders op polsen. Na de controle en eventuele gratis reparatie krijgt men de “Tips veilig lopen met de rollator” mee en stellen vrijwilligers de rollator zo nodig op de juiste hoogte af. De rollatorcheck vindt plaats in Mienskipssintrum Leppehiem, Leppedyk 37 te Akkrum