BELANGRIJKE RIJKSSUBSIDIE VOOR ZONNEPARK LEPPAGREIDE BIJ AKKRUM

Akkrum- De realisatie van de zonneweide van ruim 3 hectare bij het Leppa aquaduct te Akkrum is een stuk dichterbij gekomen door toekenning van een zogenaamde SDE subsidie door de Minister van Economische Zaken. Initiatiefnemer energiecoöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN) is nu zeer optimistisch over het slagen van het project van ca. 8000 zonnepanelen (stroom voor ca. 750 huishoudens). Rijkswaterstaat verleent alle medewerking en de gemeente Heerenveen heeft de vergunning voor de bouw reeds verleend.

Bijzonder is dat de netto opbrengsten van Leppagreide in Akkrum en Nes blijven. Ze zullen besteed worden aan duurzaamheidsinitiatieven en projecten van inwoners van de dorpen. Het bestuur van DAN is de werkgroep, die twee jaar hard gewerkt heeft, zeer erkentelijk. Nu breekt een nieuwe fase aan, waarin eerst een organisatie opgezet zal worden voor de bouw. Er wordt naarstig gezocht naar meer dorpsbewoners, die ervaring en kennis hebben op het gebied van organisatie, bouwen, planning, techniek, bestekken, aanbesteding, etc. Degenen, die zich willen inzetten, kunnen zich richten tot DAN.