De werkgroep Tsjerkebleek

Uitnodiging

Alle inwoners van Akkrum en Nes

Het is eindelijk zover dat de werkgroep Tsjerkebleek ( Centrum Akkrum )  de plannen waar wij enkele jaren aan gewerkt hebben aan u voor willen leggen.

Wij nodigen u uit om met ons van gedachten te wisselen aangaande de plannen die wij in samenwerking met bureau BugelHajema en de gemeente hebben gemaakt voor een aantrekkelijk groen en verblijfsvriendelijk centrum en de omgeving. In de plannen zijn meegenomen, Ljouwerterdyk, It Heechein, Tsjerkebleek, Dringelstrjitte, De Bûterwal en de Boarnswal.

Wij verwachten u op donderdagavond 7 november a.s.  20.00 uur in de Lantearne.

 U bent van harte welkom.