Museum Warten – WINTERJÛNENOCHT

WARTEN – In navolging op LF-2018 organiseert Museum Warten weer een WINTERJÛNENOCHT, een verhalenavond, en wel op vrijdag 15 november a.s. om 19.00 uur. Op verschillende locaties aan een sfeervol verlicht Hellingpaed zullen bijzondere en spannende verhalen worden verteld.

In de kamer van it Earmhûs vertelt oud-visserman Johannes Postmus over zijn belevenissen als kind in een tijd dat hij met zijn ouders op de oude vissers aak er op uit trok. En in de boerderij verteld Gjalt de Groot op zijn eigen onnavolgbare wijze over o.a. zijn omke Durk.

Een bijzondere locatie waar je deze avond mee terug in de tijd wordt genomen, is de oude smederij aan het Hellingpaed. Wybren Epema verhaalt van Warten toen het nog een welvarend stadje was. Naar een tijd dat een afstammeling van koning Redbad in de oude smederij wapens stond te smeden en vreselijk wraak nam.

Tussen de verhalen door is er gelegenheid om van locatie te wisselen en om wat te drinken. Na warme glühwein of een gerookte paling onder de hooikap komen de tongen vast wel los. Voor je het weet sta je je eigen spannende verhaal te vertellen en worden muizen olifanten.

Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van € 5,– voor de entree incl. één  consumptie. Het is de bedoeling dat er wordt gerouleerd tussen de verschillende locaties. Daarom wordt er verteld volgens een tijdsschema.

De ruimte in de smederij, de kamer in het earmhûs en de voorkamer van de boerderij is beperkt, wat de gezelligheid verhoogt, maar wel betekent … vol = vol. Dus kom op tijd naar Museum Warten aan het Hellingpaed te Warten.