Requiem van J. Rutter in de Sint Piterkerk Grou

GROU – Op zondag 24 november 2019 wordt in de Sint Piterkerk het Requiem van J. Rutter uitgevoerd.

Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop in veel kerken wordt stil gestaan bij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Op zo’n dag past de uitvoering van een requiem – van oorsprong een katholieke mis die wordt gehouden voor de overledenen – als geen ander. John Rutter, een Britse componist, organist en koordirigent, schreef zijn requiem ter nagedachtenis aan zijn overleden vader. Het karakter van het werk is troostend en hoopvol te noemen. De harmonieën die de eeuwenoude tekst omgeven zijn als een warme deken voor de luisteraar.  Geen angst of oordeel, maar juist troost, licht en geborgenheid zijn de thema’s van Rutter in dit requiem. Toch gaat het de duistere, akelige momenten niet uit de weg, zoals in het begin van het eerste deel wanneer het tasten naar het duister wordt uitgebeeld door de dissonante klanken. Al gauw klinkt echter de troostrijke melodie op de woorden Requiem aeternam dona eis, Domine wat “Geef hen eeuwige rust, Heer” betekent.

Het Pie Jesu is volledig in sfeer en met grootse lichtheid wordt het Sanctus (en Benedictus) ingezet. Zo uitbundig als het Sanctus is, zo treurig is het volgende deel. Onder begeleiding van paukenslagen, die doen denken aan een dodenmars, zingt het koor van ‘het Lam, dat de last van de wereld wegdraagt’. Het slotdeel Lux Aeterna begint met de woorden het dienstboek van de Anglicaanse kerk: ‘ze zullen rusten van hun werken’, waarna nog eenmaal de troostrijke melodie van dit requiem terugkeert.

Het concert opent met The Lord is my shepherd, een toonzetting over Psalm 23 van de Britse componist Howard Goodall. De woorden zijn in het licht van dit concert een vooruitwijzing naar het zesde deel uit Rutters Requiem, eveneens Psalm 23. Ook het wonderschone Love Divine van Howard Goodall zal deze middag worden uitgevoerd.  

Aan deze uitvoering werken de Cantorij van de Nieuwe Kerk Groningen, een professioneel ensemble en soliste Alina Rozeboom (sopraan) mee. Het geheel staat onder de muzikale leiding van Mannes Hofsink. Een indrukwekkende uitvoering waarin iedereen troost en droefheid, eenzaamheid en verbondenheid mag ervaren. U bent van harte welkom.

Sint Piter te Grou – Aanvang 16.00 uur – Entree € 13,50

Reserveren kan via sintpiterconcerten@gmail.com of via de website sintpiterconcerten.nl