Artikelen door Akke Boschma

Stichting Zeilsport Grou eigenaar van starteiland in Pikmar

Grou – De Stichting Zeilsport Grou is per 10 oktober jl. eigenaar geworden van het starteiland in de Pikmar, ook wel Grut Eilân genaamd. Tot dusver huurde de stichting het eiland van recreatieschap De Marrekrite. Na de aangebrachte verbeteringen op en aan het eiland in 2009 in het kader van het Friese Merenproject, is met […]

Heren Wetter Fretter 5e in Grachten race Amsterdam

Zaterdag 12 oktober was weer de Grachtenrace in Amsterdam. De Grachtenrace is een sloepenrace waarbij sloepen bijna 24 kilometer roeien. De wedstrijdroute loopt dwars door de binnenstad van Amsterdam, waar zo,n 140 sloepen aan mee deden. Van roeiers en stuurmannen wordt veel gevraagd. Vooral als men elkaar treft op de Amsterdamse grachten met zijn smalle […]

BELANGRIJKE RIJKSSUBSIDIE VOOR ZONNEPARK LEPPAGREIDE BIJ AKKRUM

Akkrum- De realisatie van de zonneweide van ruim 3 hectare bij het Leppa aquaduct te Akkrum is een stuk dichterbij gekomen door toekenning van een zogenaamde SDE subsidie door de Minister van Economische Zaken. Initiatiefnemer energiecoöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN) is nu zeer optimistisch over het slagen van het project van ca. 8000 zonnepanelen (stroom […]