Hobbelweg A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden komend weekend afgesloten

Grou – Rijkswaterstaat voert in de periode van vrijdagavond 5 april tot maandagochtend 8 april 2019 grootschalig onderhoud uit aan de snelweg A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden. Tijdens deze werkzaamheden is de A32 tussen knooppunt Heerenveen en de aansluiting Wirdum (16) in de richting van Leeuwarden afgesloten voor het verkeer.

Op gele borden staan de omleidingsroutes voor het verkeer aangegeven. Weggebruikers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

Afsluitingsperiodes snelweg A32

De snelweg A32 tussen knooppunt Heerenveen en de aansluiting Wirdum (16) in de richting van Leeuwarden is afgesloten voor het verkeer in de periode van vrijdagavond 5 april 22.00 uur tot en met maandagochtend 8 april 06.00 uur. Vanaf vrijdag 5 april 20.00 uur sluiten we de tussenliggende op- en afritten:

  • Akkrum (13)
  • Grou (14)
  • Sneek (15)
Gele signaleringsborden bij op- en afritten Grou staan al klaar. Foto: Press4All

Omleidingsroutes werkzaamheden A32

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Onderhoudswerkzaamheden snelweg A32

De A32 tussen knooppunt Heerenveen en Leeuwarden bevat een groot aantal hobbels. Tussen knooppunt Heerenveen en Haskerdijken en tussen Grou en Wirdum wordt dit probleem opgelost door het asfalt te vervangen. Voor het tussenliggende wegvak (Haskerdijken – Grou) is herstel van de fundering van de weg nodig. Deze ingrijpende en kostbare maatregel staat gepland voor 2021–2022. Dit jaar wordt alleen het asfalt vervangen, zodat de periode tot het volgende grote onderhoud veilig kan worden overbrugd.

Duurzaamheid

Rijkswaterstaat streeft ernaar om het werk aan de weg op een zo duurzaam mogelijke manier uit te voeren. Zo werken we in samenwerking met marktpartijen aan de ontwikkeling van asfaltsoorten waarmee tijdens de productie en verwerking een reductie van de CO2-uitstoot kan worden bereikt.

Snoek Puur Groen uit Grou en Oosterhof Holman Groen intensiveren samenwerking

Grou – Snoek Puur Groen gaat intensief samenwerken met Oosterhof Holman Groen, onderdeel van Koninklijke Oosterhof Holman Beheer uit Grijpskerk. Doel van de samenwerking is een optimalisatie van professionaliteit en gebruik maken van elkaars expertise. Klanten gaan integraler denken en werken.


Douwe Snoek: “Krachten worden gebundeld voor een leefbare, groene stedelijke omgeving.” Foto: Snoek Puur Groen.

Beide groenbedrijven gaan dan ook graag mee in deze ontwikkeling, waarbij de bedrijven een serieuze gesprekspartner zijn bij groenvraagstukken. Hierbij denken ze niet alleen mee in groen, maar ook op het gebied van infra, milieutechniek, beton en waterbouw. Op deze manier kunnen er gezamenlijk grote stappen worden gezet binnen de maatschappelijke thema’s verduurzaming, circulariteit, klimaat en stedelijke omgeving en werken we aan een betere positionering op de politieke agenda.

Beide bedrijven zien een toekomst waarin de groentak een veel prominentere rol gaat vervullen in de grote uitdaging die voor ons ligt: de stedelijke omgeving leefbaar houden. Groen is een onlosmakelijke schakel in de integrale projecten die hiervoor nodig zijn. Met de intensieve samenwerking is alle kennis en kunde in huis vanuit de verschillende disciplines, die elkaar enorm versterken. Hiermee kunnen beide bedrijven gezamenlijk een grote professionaliseringsslag maken en de klant optimaal bedienen. Ook het delen van de knowhow van het ingenieursbureau van Koninklijke Oosterhof Holman is een mooie stap in de samenwerking. Het ingenieursbureau kan grote werken voorbereiden en heeft grote expertise op het gebied van innovatie. Ook Snoek Puur Groen heeft de afgelopen periode grote stappen gezet. Sinds vorig jaar werkt Snoek met het Kluer concept: een denktank voor een socialere manier van omgevingsontwikkeling. Partijen trekken hierbij samen op om projecten optimaal af te stemmen op de eindgebruiker. Daarnaast heeft het bedrijf succesvolle concepten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in de markt gezet.

De samenwerking is inmiddels in volle gang: verschillende afdelingen van beide bedrijven werken al samen en er wordt vanuit verschillende expertises gekeken naar groene vraagstukken voor een optimaal resultaat.

VNL Architecten uit Grou koopt gereformeerde kerk en sloopt De Boei


Vandaag meldt het Friesch Dagblad dat VNL Architecten uit Grou de nieuwe eigenaar gaan worden van de gereformeerde kerk uit 1939. De makelaar belde gisteren met de verheugende mededeling dat de kerk en De Boei aan de architecten gegund wordt. De officiële ondertekening van het koopcontract volgt binnenkort.

Op dit ogenblik huurt VNL kantoorruimte in het oude Raadhuis van Grou. Het is de bedoeling dat het historische kerkgebouw in volle glorie compleet gerestaureerd en geïsoleerd gaat worden.

Dronefoto van de gereformeerde kerk links en het oude raadhuis rechts. Foto: Press4All Grou

Nadat de kerk voor actieve vieringen was gesloten, is er geprobeerd een nieuwe bestemming voor het terrein te vinden. Zo zou er een woon-zorgcentrum komen, waarbij de kerk aan de slopershamer ten prooi zou vallen. Erfgoedvereniging Heemschut en de historische vereniging Aed Levwerd kwamen daartegen in het verweer. Dat verweer resulteerde uiteindelijk in het feit dat de gemeente Leeuwarden de kerk als gemeentelijk monument aanwees.

Naast de volledige restauratie van de kerk zal het gebouw van De Boei gesloopt worden. Wie komend weekend nog even bij De Boei binnen wil kijken kan zaterdag naar de verkoop van de inventaris gaan. Het gaat onder meer om stoelen, tafels, serviesgoed en klokken. De verkoop is in De Boei aan de Kievitstraat 3a.

Van 9.30 tot 12.00 uur is er uitsluitend voor de eigen kerkelijke gemeenteleden gelegenheid om een keuze te maken. Vanaf 12.00 tot 15.00 uur is iedereen welkom.

Bron: Friesch Dagblad – Foto: Press4All Grou