Herinrichting Swette-De Burd feestelijk afgesloten

Grou – De herinrichting van het Swettegebied en eiland De Burd bij Grou is klaar! Vrijdagmiddag 17 mei was de feestelijke afsluiting. Gedeputeerde Johannes Kramer ontbond de Bestuurscommissie Swette-De Burd. Deze commissie stond de afgelopen jaren aan de lat voor de uitvoering van de maatregelen. Er zijn maatregelen genomen voor de natuur, landbouw, de waterhuishouding en recreatie. Daarbij is ook 25 hectare nieuw vaarwater ontgraven.

In het gebied vond een wettelijke herverkaveling van 1800 hectare grond plaats om de landbouwstructuur te verbeteren. Ook is er zo’n 500 hectare nieuwe natuur ingericht, waarvan ruim 260 hectare weidevogelgebied op de Burd voor It Fryske Gea. Een gebied waar vogels als de kievit en tureluur van profiteren. Ook It Ûnlân fan Jelsma, It Kobbelân, It Eilân-west en veertig hectare grond voor particulier natuurbeheer zijn ingericht.

Tussen it Pikmar en de Wiide Ie is 25 hectare nieuw vaarwater gegraven: Suderburds Wiid. Ook zijn er keersluisjes geplaats om vaarroutes bereikbaar te maken en is het eiland Eagehoek ingericht voor recreatie.

Oever- en kadeproject

Wetterskip Fryslân en de bestuurscommissie voerden samen een groot oever- en kadeproject uit. In totaal is ruim acht kilometer winterkade hersteld. De oevers langs de boezem – het stelsel van Friese kanalen, meren en vaarten – kregen een natuurvriendelijke zone. Een nieuw gemaal op de Burd zorgt voor een goede afstemming in waterpeil voor het weidevogelgebied, maar ook voor een goede drooglegging van woningen en erven. Verder zijn er nog enkele gemalen vernieuwd, opgeknapt of verwijderd om de waterhuishouding te verbeteren.

In opdracht van de provincie Fryslân werkte de Bestuurscommissie Swette-De Burd sinds 1993 aan de herinrichting van het gebied. Dit gebeurde in samenwerking met Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, gemeente Leeuwarden en voormalig gemeente Boarnsterhim. In totaal is er zo’n zestien miljoen euro geïnvesteerd in het gebied.

Excursie vanuit Grou naar libellen in uniek reservaat De Wyldemerk 

Grou / Gaasterland – Als het zonnig warm is vliegt er van alles rond in het libellenreservaat De Wyldemerk in Gaasterland. IVN De Lege Midden organiseert op zaterdag 18 mei een excursie in dit prachtige natuurgebied. Deze gevleugelde vrienden hebben iets magisch en als ze vliegen nauwelijks op de foto vast te leggen. Maar het is vooral genieten van deze mooie ranke vliegers en misschien steek je er tijdens deze bijzondere excursie ook nog wat van op.

Friesland heeft veel gebieden waar libellen zich thuisvoelen. De Lege Midden is zo’n groot gebied met laagveen en met veel petgaten zoals de Deelen en Kraanlanden. In het gebied liggen echter ook de vroegere riviertjes zoals de Boarn, Swette en Burd en de meertjes Bokmar, Timertsmar, Biggemar en Pikmar. 


Noordse Witsnuitlibel Foto: Press4All

De Wyldemerk werd in 2005 het eerste libellenreservaat in Nederland. Het beheer ervan is afgestemd op libellen en wordt uitgevoerd door Staats Bosbeheer.   “In het gebied komen wel twintig soorten libellen voor.”, laat IVN-medewerkster Reinie Piersma weten. “Door het goede beheer van het reservaat maak je kans om veel soorten tegen te komen. Natuurlijk hangt het van het weer af welke er tijdens de excursie gespot kunnen worden. Maar een libelle-soort zoals de vroege glazenmaker kun je er zeker aantreffen.” Reinie nodigt belangstellenden uit om samen met libellendeskundige Ep van Hijum op ontdekkingstocht te gaan.  


Libellensoort Vroege Glazenmaker kan gezien worden in de Wyldemerk. Foto: Press4All

IVN De Lege Midden organiseert in de loop van het lente- en zomerseizoen nog tal van andere activiteiten, vaak onder leiding van deskundige vrijwilligers. Ze zijn een gedreven en toegewijde groep mensen die gek is op dieren, vogels, insecten, plantjes en libellen. Ze gaan meestal in de wijde omtrek van Grou (tussen Leeuwarden en Heerenveen) met natuurliefhebbers op pad.  Voor kinderen staat bijvoorbeeld binnenkort de Slootjesochtend in Grou op de agenda. Maar wie eerst mee wil met de ontdekkingstocht naar libellen kan zich hiervoor telefonisch opgeven. Er kunnen maximaal twintig personen deelnemen.


Bloedrode Heidelibel Foto: Press4All

Locatie: Parkeerplaats de Wyldemerk aan de Wyldemerkwei = parallelweg Sudergoawei nabij Harich. Start excursie: 11. uur (vertrek 10. uur P+R-plaats NS-station Grou) – Info en verplichte opgave: 0566 840503 – Kosten: niet-IVN-leden: €2,50
T

Sloepen met app te volgen bij 21e roeisloepenrace in Grou

Grou – Het belooft op zaterdag 11 mei een mooie en drukke dag te worden tijdens de 21e editie van de Grouster Roeisloepenrace. Al 87 teams hebben zich ingeschreven voor deze titanenstrijd in de wateren rondom Grou. Het startschot zal deze keer worden gegeven door wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden.

De Grouster Roeisloepenrace wordt altijd gezien als de generale repetitie voor de Harlingen-Terschelling Race, die dit jaar op 31 mei voor de 45ste keer wordt geroeid. De wedstrijd in Grou onderscheidt zich van andere wedstrijden door de diversiteit van het parcours. Dit vergt een grote flexibiliteit van zowel roeiers als stuurlieden. Diep, ondiep water, sloten, kanalen, meren, bruggen, sluizen, luwte, voor- en tegenwind, beroeps-, en recreatievaart, met al deze elementen krijgen de deelnemers te maken. Alles bij elkaar met de fantastische natuurgebieden zijn bepalend voor de populariteit van deze race.

De strijd der roeigiganten tijdens de jubileumeditie van 2018. Foto: Jan Jansen

Wisselbeker

Extra spannend is het voor de kampioenen van de afgelopen twee jaren. Zowel de dames van Pulp Fiction als de heren van de Grutte Bear kunnen de wisselprijs van de kampioenen voor de derde keer achter elkaar winnen. Lukt dat, dan mogen ze deze fraaie trofee houden.

Vanaf acht uur in de ochtend worden de sloepen in het water gehesen. Zoals gebruikelijk is de start exact op de klok van 12:00 uur in de Oude Grou voor het terras van Oer’t Hout. 

Roeirace App

Tijdens de race wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe Grouster Roeirace app. Apps zijn natuurlijk niet nieuw. maar binnen de roeiwereld is de organisatie in Grou de eerste die er gebruik van maakt. Met deze app die zowel geschikt is voor Apple als Android kunnen de deelnemers en toeschouwers met track-and-trace zien op welke positie van de route de sloepen varen en hoe snel ze gaan. De App is vanaf woensdag 1 mei te downloaden.

Bron & Foto: Jan Jansen met toestemming overgenomen van  Stichting Roeisloepenrace Grou.