Een groen Jirnsum viert feest

Jirnsum – Op zaterdag 11 mei viert het hele dorp Jirnsum feest. Het mag gevierd worden dat met de afsluiting van twee grote projecten Jirnsum nog mooier is gemaakt. Het zijn de nieuwe brug en het project van het nieuwe plein en entrees. Beide stonden al jaren op het verlanglijstje en zijn er met behulp van de Jirnsumers nu toch ook echt gekomen.

Er werd zo’n vijftien jaar over gesproken voordat met de bouw met de Sylsbrug begonnen kon worden. Met een kostenplaatje van meer dan twee miljoen euro werd uiteindelijk een prachtig entree naar het dorp gerealiseerd. In oktober 2016 reden de eerst auto’s over de nieuwe verbinding. De brug kent een rijke historie. De Jirsnumersyl was een bouwwerk in de Leppedyk. Tussen 1450 en 1500 is de syl in bezit van de stad Leeuwarden gekomen. Het was een belangrijke scheepvaartverbinding. In 1740 is de toen waarschijnlijk houten brug vervangen door één van steen. Later is er een draaibrug bij aangelegd voor de verbinding naar Grou. Deze brug is in de jaren 1950 vervangen door een vaste waarbij een steen met opschrift ontdekt werd, die ook in de herbouwde brug teruggezet werd. In de huidige brug ontbreekt dit voor Jirnsum belangrijke historische element. Gelukkig is dit stukje cultureel erfgoed behouden en zal op deze feestelijke dag door Lyda Veldstra, raadslid van de FNP onthuld worden.


De oude herdenkingssteen met opschrift.

De werkgroep Wonen en leefomgeving gaat hierna weer verder in twee volgende projecten: de groenstrook aan de Douwemastrjitte en de rotonde met het poezenstandbeeld Japke.

De nieuwe Sylsbrege in Jirnsum. Foto: Press4All.

Programma zaterdag 11 mei vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur met als thema: EEN GROENER JIRNSUM

10.30: Onthullen van de oude steen uit de oude brug door Lyda Veldstra, raadslid van de FNP, de vrouw die zich met anderen heeft ingezet om deze steen voor Jirnsum te behouden. Een stukje van ons cultureel erfgoed.

10.45: Achter de muziek aan: Jetze de Boer komt met het draaiorgel! van de brug naar het plein aan de Wiide Steech.

11.00: Kort optreden van het koor Mei Mekoar

11.15: Opening van het plein en entrees door wethouder Sjoerd Feitsma, onder het genot van een kopje koffie en thee met wat lekkers. Tijdens deze opening geeft Sjoerd Feitsma ook het startsein van de actie: “Van grijs naar groen”. Deze actie houdt in dat Jirnsumers tussen 11.30 en 15.00 uur grijze tegels of stenen mogen inleveren, waarvoor men groene plantjes terug krijgt. Zolang de voorraad strekt. Doel van de actie is om Jirnsum groener te maken en het regenwater beter af te voeren.

Ook zal ons pas geopende bloemenwinkeltje op het plein een kraam hebben, waar men bloemen en plantjes kan kopen als er geen tegels ingeleverd worden

13.00: Start van de speurtocht voor de kinderen van Jirnsum. Van 4 tot 12 jaar. Op zoek naar de groene schat!

14.30: Prijsuitreiking speurtocht van de kinderen. Onthulling van de laatste 6 bloembakken op het plein door de voorzitter van Plaatselijk Belang Jirsum. Dit alles onder het genot van een drankje en hapje en een muzikale omlijsting door Berend Riemersma. Voor de kinderen is er een ijsje. Allemaal van harte welkom op 11 mei!!

Jappie Sikkema uit Jirnsum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jirnsum – Vandaag is de heer Jappie Sikkema uit Jirnsum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op dit ogenblik is hij betrokken als vrijwilliger bij Plaatselijk Belang te Jirnsum. Voor al zijn activiteiten in het dorp Jirnsum heeft hij vandaag deze koninklijke onderscheiding ontvangen.

Zo is hij als videograaf betrokken bij diverse dorpsactiviteiten. Een groot gedeelte van de geschiedenis van het dorp is de afgelopen decennia door hem vastgelegd.

Jappie Sikkema benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (eigen foto).

Daarnaast was hij penningmeester van de Merke Commissie “De Jirnsummer Kat” te Jirnsum, vrijwilliger bij Stichting JirnSummertime te Jirnsum (deze stichting werd opgericht ter ondersteuning van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Irnsum en de viering van Leeuwarden als Culturele Hofstad 2018), oprichter en voorzitter van de Club van Honderd waar hij zich heeft bezig gehouden  met de verfraaiing van het sportcomplex. Voorts heeft hij diverse functies bekleed bij Voetbalvereniging Irnsum en is hij de drijvende kracht bij de sponsorcommissie. De heer Sikkema is daarnaast medeoprichter, promotor en penningmeester van Stichting ALS Friesland. Mede door de tomeloze inzet van de heer Sikkema is de regio Friesland een voorbeeld geweest voor de andere regio’s.