Excursie vanuit Grou naar libellen in uniek reservaat De Wyldemerk 

Grou / Gaasterland – Als het zonnig warm is vliegt er van alles rond in het libellenreservaat De Wyldemerk in Gaasterland. IVN De Lege Midden organiseert op zaterdag 18 mei een excursie in dit prachtige natuurgebied. Deze gevleugelde vrienden hebben iets magisch en als ze vliegen nauwelijks op de foto vast te leggen. Maar het is vooral genieten van deze mooie ranke vliegers en misschien steek je er tijdens deze bijzondere excursie ook nog wat van op.

Friesland heeft veel gebieden waar libellen zich thuisvoelen. De Lege Midden is zo’n groot gebied met laagveen en met veel petgaten zoals de Deelen en Kraanlanden. In het gebied liggen echter ook de vroegere riviertjes zoals de Boarn, Swette en Burd en de meertjes Bokmar, Timertsmar, Biggemar en Pikmar. 


Noordse Witsnuitlibel Foto: Press4All

De Wyldemerk werd in 2005 het eerste libellenreservaat in Nederland. Het beheer ervan is afgestemd op libellen en wordt uitgevoerd door Staats Bosbeheer.   “In het gebied komen wel twintig soorten libellen voor.”, laat IVN-medewerkster Reinie Piersma weten. “Door het goede beheer van het reservaat maak je kans om veel soorten tegen te komen. Natuurlijk hangt het van het weer af welke er tijdens de excursie gespot kunnen worden. Maar een libelle-soort zoals de vroege glazenmaker kun je er zeker aantreffen.” Reinie nodigt belangstellenden uit om samen met libellendeskundige Ep van Hijum op ontdekkingstocht te gaan.  


Libellensoort Vroege Glazenmaker kan gezien worden in de Wyldemerk. Foto: Press4All

IVN De Lege Midden organiseert in de loop van het lente- en zomerseizoen nog tal van andere activiteiten, vaak onder leiding van deskundige vrijwilligers. Ze zijn een gedreven en toegewijde groep mensen die gek is op dieren, vogels, insecten, plantjes en libellen. Ze gaan meestal in de wijde omtrek van Grou (tussen Leeuwarden en Heerenveen) met natuurliefhebbers op pad.  Voor kinderen staat bijvoorbeeld binnenkort de Slootjesochtend in Grou op de agenda. Maar wie eerst mee wil met de ontdekkingstocht naar libellen kan zich hiervoor telefonisch opgeven. Er kunnen maximaal twintig personen deelnemen.


Bloedrode Heidelibel Foto: Press4All

Locatie: Parkeerplaats de Wyldemerk aan de Wyldemerkwei = parallelweg Sudergoawei nabij Harich. Start excursie: 11. uur (vertrek 10. uur P+R-plaats NS-station Grou) – Info en verplichte opgave: 0566 840503 – Kosten: niet-IVN-leden: €2,50
T

Een groen Jirnsum viert feest

Jirnsum – Op zaterdag 11 mei viert het hele dorp Jirnsum feest. Het mag gevierd worden dat met de afsluiting van twee grote projecten Jirnsum nog mooier is gemaakt. Het zijn de nieuwe brug en het project van het nieuwe plein en entrees. Beide stonden al jaren op het verlanglijstje en zijn er met behulp van de Jirnsumers nu toch ook echt gekomen.

Er werd zo’n vijftien jaar over gesproken voordat met de bouw met de Sylsbrug begonnen kon worden. Met een kostenplaatje van meer dan twee miljoen euro werd uiteindelijk een prachtig entree naar het dorp gerealiseerd. In oktober 2016 reden de eerst auto’s over de nieuwe verbinding. De brug kent een rijke historie. De Jirsnumersyl was een bouwwerk in de Leppedyk. Tussen 1450 en 1500 is de syl in bezit van de stad Leeuwarden gekomen. Het was een belangrijke scheepvaartverbinding. In 1740 is de toen waarschijnlijk houten brug vervangen door één van steen. Later is er een draaibrug bij aangelegd voor de verbinding naar Grou. Deze brug is in de jaren 1950 vervangen door een vaste waarbij een steen met opschrift ontdekt werd, die ook in de herbouwde brug teruggezet werd. In de huidige brug ontbreekt dit voor Jirnsum belangrijke historische element. Gelukkig is dit stukje cultureel erfgoed behouden en zal op deze feestelijke dag door Lyda Veldstra, raadslid van de FNP onthuld worden.


De oude herdenkingssteen met opschrift.

De werkgroep Wonen en leefomgeving gaat hierna weer verder in twee volgende projecten: de groenstrook aan de Douwemastrjitte en de rotonde met het poezenstandbeeld Japke.

De nieuwe Sylsbrege in Jirnsum. Foto: Press4All.

Programma zaterdag 11 mei vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur met als thema: EEN GROENER JIRNSUM

10.30: Onthullen van de oude steen uit de oude brug door Lyda Veldstra, raadslid van de FNP, de vrouw die zich met anderen heeft ingezet om deze steen voor Jirnsum te behouden. Een stukje van ons cultureel erfgoed.

10.45: Achter de muziek aan: Jetze de Boer komt met het draaiorgel! van de brug naar het plein aan de Wiide Steech.

11.00: Kort optreden van het koor Mei Mekoar

11.15: Opening van het plein en entrees door wethouder Sjoerd Feitsma, onder het genot van een kopje koffie en thee met wat lekkers. Tijdens deze opening geeft Sjoerd Feitsma ook het startsein van de actie: “Van grijs naar groen”. Deze actie houdt in dat Jirnsumers tussen 11.30 en 15.00 uur grijze tegels of stenen mogen inleveren, waarvoor men groene plantjes terug krijgt. Zolang de voorraad strekt. Doel van de actie is om Jirnsum groener te maken en het regenwater beter af te voeren.

Ook zal ons pas geopende bloemenwinkeltje op het plein een kraam hebben, waar men bloemen en plantjes kan kopen als er geen tegels ingeleverd worden

13.00: Start van de speurtocht voor de kinderen van Jirnsum. Van 4 tot 12 jaar. Op zoek naar de groene schat!

14.30: Prijsuitreiking speurtocht van de kinderen. Onthulling van de laatste 6 bloembakken op het plein door de voorzitter van Plaatselijk Belang Jirsum. Dit alles onder het genot van een drankje en hapje en een muzikale omlijsting door Berend Riemersma. Voor de kinderen is er een ijsje. Allemaal van harte welkom op 11 mei!!