Herinrichting Swette-De Burd feestelijk afgesloten

Grou – De herinrichting van het Swettegebied en eiland De Burd bij Grou is klaar! Vrijdagmiddag 17 mei was de feestelijke afsluiting. Gedeputeerde Johannes Kramer ontbond de Bestuurscommissie Swette-De Burd. Deze commissie stond de afgelopen jaren aan de lat voor de uitvoering van de maatregelen. Er zijn maatregelen genomen voor de natuur, landbouw, de waterhuishouding en recreatie. Daarbij is ook 25 hectare nieuw vaarwater ontgraven.

In het gebied vond een wettelijke herverkaveling van 1800 hectare grond plaats om de landbouwstructuur te verbeteren. Ook is er zo’n 500 hectare nieuwe natuur ingericht, waarvan ruim 260 hectare weidevogelgebied op de Burd voor It Fryske Gea. Een gebied waar vogels als de kievit en tureluur van profiteren. Ook It Ûnlân fan Jelsma, It Kobbelân, It Eilân-west en veertig hectare grond voor particulier natuurbeheer zijn ingericht.

Tussen it Pikmar en de Wiide Ie is 25 hectare nieuw vaarwater gegraven: Suderburds Wiid. Ook zijn er keersluisjes geplaats om vaarroutes bereikbaar te maken en is het eiland Eagehoek ingericht voor recreatie.

Oever- en kadeproject

Wetterskip Fryslân en de bestuurscommissie voerden samen een groot oever- en kadeproject uit. In totaal is ruim acht kilometer winterkade hersteld. De oevers langs de boezem – het stelsel van Friese kanalen, meren en vaarten – kregen een natuurvriendelijke zone. Een nieuw gemaal op de Burd zorgt voor een goede afstemming in waterpeil voor het weidevogelgebied, maar ook voor een goede drooglegging van woningen en erven. Verder zijn er nog enkele gemalen vernieuwd, opgeknapt of verwijderd om de waterhuishouding te verbeteren.

In opdracht van de provincie Fryslân werkte de Bestuurscommissie Swette-De Burd sinds 1993 aan de herinrichting van het gebied. Dit gebeurde in samenwerking met Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, gemeente Leeuwarden en voormalig gemeente Boarnsterhim. In totaal is er zo’n zestien miljoen euro geïnvesteerd in het gebied.

Sloepen met app te volgen bij 21e roeisloepenrace in Grou

Grou – Het belooft op zaterdag 11 mei een mooie en drukke dag te worden tijdens de 21e editie van de Grouster Roeisloepenrace. Al 87 teams hebben zich ingeschreven voor deze titanenstrijd in de wateren rondom Grou. Het startschot zal deze keer worden gegeven door wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden.

De Grouster Roeisloepenrace wordt altijd gezien als de generale repetitie voor de Harlingen-Terschelling Race, die dit jaar op 31 mei voor de 45ste keer wordt geroeid. De wedstrijd in Grou onderscheidt zich van andere wedstrijden door de diversiteit van het parcours. Dit vergt een grote flexibiliteit van zowel roeiers als stuurlieden. Diep, ondiep water, sloten, kanalen, meren, bruggen, sluizen, luwte, voor- en tegenwind, beroeps-, en recreatievaart, met al deze elementen krijgen de deelnemers te maken. Alles bij elkaar met de fantastische natuurgebieden zijn bepalend voor de populariteit van deze race.

De strijd der roeigiganten tijdens de jubileumeditie van 2018. Foto: Jan Jansen

Wisselbeker

Extra spannend is het voor de kampioenen van de afgelopen twee jaren. Zowel de dames van Pulp Fiction als de heren van de Grutte Bear kunnen de wisselprijs van de kampioenen voor de derde keer achter elkaar winnen. Lukt dat, dan mogen ze deze fraaie trofee houden.

Vanaf acht uur in de ochtend worden de sloepen in het water gehesen. Zoals gebruikelijk is de start exact op de klok van 12:00 uur in de Oude Grou voor het terras van Oer’t Hout. 

Roeirace App

Tijdens de race wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe Grouster Roeirace app. Apps zijn natuurlijk niet nieuw. maar binnen de roeiwereld is de organisatie in Grou de eerste die er gebruik van maakt. Met deze app die zowel geschikt is voor Apple als Android kunnen de deelnemers en toeschouwers met track-and-trace zien op welke positie van de route de sloepen varen en hoe snel ze gaan. De App is vanaf woensdag 1 mei te downloaden.

Bron & Foto: Jan Jansen met toestemming overgenomen van  Stichting Roeisloepenrace Grou.

Ds. Hasperschool te Akkrum viert 100 jarig jubileum

Akkrum – Op 1 september 2019 bestaat CBS Ds. Hasperschool te Akkrum honderd jaar. Daarom nodigt het bestuur oud-leerlingen, -medewerkers, -vrijwilligers en ouders van harte uit om dit samen te vieren.

Dit heuglijke feit vindt plaats op vrijdagmiddag 6 september 2019 tussen 16.00 en 20.00 uur op een informele bijeenkomst in de school aan De Stringen 3. De bijeenkomst wordt geopend door dhr. Hans Greidanus, directeur/bestuurder PCBO Leeuwarden e.o., waar de CBS Ds. Hasperschool sinds 2012 deel van uit maakt.  

CBS Ds. Hasperschool in Akkrum. Foto: Press4All

Onder het genot van een hapje en een drankje kan gezellig worden bijgepraat en kunnen herinneringen worden opgehaald en gedeeld. Ook zijn er diverse fotoreportages te bewonderen. Wie foto’s heeft voor een interne voorstelling kan dat mailen naar 100jaarhasperschool@gmail.com.  Tevens is er een jubileumboek gemaakt. Dit is ter plekke te koop à € 10,-.

In verband met de organisatie de school graag weten op hoeveel personen ze kunnen rekenen. U kunt dit doorgeven door een mail te sturen -met vermelding van naam, aantal personen en eventueel hoeveel jubileumboeken u wilt bestellen- naar het tijdelijke emailadres: 100jaarhasperschool@gmail.com

Voor meer informatie kijk op www.hasperschool.nl