Berichten

5e en laatste editie Spikerspulwike Akkrum-Nes

Akkrum – Deze zomer wordt alweer de 5e editie Spikerspulwike Akkrum-Nes gehouden. Van woensdag 21 augustus t/m vrijdag 23 augustus kun je hutten bouwen en meedoen aan superleuke activiteiten. Maak geen andere vakantieplannen in die week en meld je snel aan!

Dit jaar gaan we extra ons best doen om een geweldig week van te maken; deze 5e editie wordt ook de laatste. Dat vinden we allemaal jammer, maar des te meer reden om er een spetterende week van te maken!

De Spikerspulwike is voor alle kinderen van OBS Akkrum en de Hasperschool die volgend schooljaar (2019-2020) in groep 4 t/m 8 zitten en voor de kinderen uit Akkrum/Nes die naar een basisschool buiten Akkrum gaan en volgend schooljaar (2019-2020) in groep 4 t/m 8 zitten.

Heb je zin om mee te doen? Vanaf a.s. vrijdag 10 mei kun je je aanmelden via www.spikerspulwike.nl

Om ervoor te zorgen dat we voldoende vrijwilligers hebben om er weer een super leuke week van te maken, zijn de aanmeldingen van de kinderen gekoppeld aan de aanmelding van een vrijwilliger. Dit betekent dat er voor ieder aangemeld kind ook een aanmelding van een volwassen vrijwilliger moet komen voor minimaal 1 taak voor een programmaonderdeel. 

Vrijwilligers: meld je aan

De Spikerspulwike kan alleen doorgaan als we voldoende vrijwilligers hebben. We zoeken vrijwilligers in alle soorten en maten: groepsleiders (voor 1 of meerdere dagdelen), bouwmeesters, vrijwilligers voor hand- en spandiensten, pannenkoekenbakkers enz. We zoeken papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, en iedereen die ouder is dan 18 jaar en zin heeft om met ons deze dagen tot een succes te maken.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar, ook dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken en kun je meehelpen als juniorbegeleider.

Aanmelden kan via www.spikerspulwike.nl

Arrestatie burgemeester Van Baerdt van Sminia 5 mei precies 75 jaar geleden

Aldeboarn – Jaarlijks is er in april de bloemlegging bij het Van Sminia gedenkraam in de Doelhôftsjerke van Aldeboarn. Dit bijzondere gedenkraam is op 15 april 1948 door de zonen van burgemeester Van Baerdt van Sminia, Hobbe en Frans, onthuld ter nagedachtenis van hun vader. Jaarlijks worden op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht terwijl een dag later de bevrijding van Nederland op 5 mei 1945 gevierd wordt. Exact 75 jaar geleden op 5 mei 1944 werd de burgemeester van de toenmalige gemeente Utingeradeel in het gemeentehuis aan de Galemaleane te Akkrum gearresteerd. Naar nu blijkt is er van deze gebeurtenis een herdenkingsplaat gemaakt wat ook lange tijd in dit gemeentehuis heeft gehangen.


Burgemeester Van Baerdt van Sminia

Jonkheer Paul Marinus Van Baerdt van Sminia was burgemeester van de toenmalige gemeente Utingeradeel. Tijdens de oorlogsjaren hielp hij neergestorte geallieerde piloten het land uit te komen. Hiervoor is hij postuum onderscheiden door de Canadese regering.

Toen de burgemeester begin 1944 de reservesleutel van de cel in het gemeentehuis beschikbaar stelde, zodat verzetsman Sjerp de Vries kon vluchten werd hij verraden en opgepakt door de bezetter.


Voormalig gemeentehuis van Utingeradeel in Akkrum.

Deze vond in het gemeentehuis belastende informatie die de burgemeester in verband bracht met de pilotensmokkel. Van Baerdt van Sminia werd in de Leeuwarder gevangenis opgesloten. Het lokaal verzet bood aan om hem te bevrijden maar de burgemeester sloeg dit aanbod af uit angst voor represailles die aan onschuldigen het leven zouden kosten. Van Baerdt van Sminia werd, na eerst naar Kamp Amersfoort overgebracht te zijn, op transport gesteld naar kamp Neuengamme in Duitsland. Daar heeft hij vlektyfus opgelopen en is met anderen op een treintransport gezet naar Lubeck. De trein is daar niet aangekomen. Hij heeft om onverklaarbare reden een bocht gemaakt. Nabij Sandbostel (daar was geen station) is de trein gestopt en is onder andere de burgemeester doodgeschoten. Dat bericht is door het Rode Kruis aan de weduwe overgebracht. In Sandbostel is hij in een massagraf begraven. Na de oorlog en na onderzoek van de stoffelijke resten is hij herbegraven in het familiegraf te Oudkerk.


Herdenkingsraam in de Doelhôftsjerke te Aldeboarn.

Het herdenkingsraam in glas en lood is te zien in de Doelhôftsjerke te Aldeboarn. Sinds 2006 is het een oorlogsmonument en als zodanig in 2011 geadopteerd door de beide Boarnster scholen. Er vindt jaarlijks een bloemlegging plaats door kinderen van groep acht van de beide scholen.

Herdenkingsplaat

Naast het raam is er ook een herdenkingsplaat die in het gemeentehuis in Akkrum hing. Die is na omzwervingen uiteindelijk in het Memorial Museum 40-45 van Gerrit Haagsma aan de Bordego in Aldeboarn terechtgekomen. Voorzitter Lykele van der Ven van de Aldheidskamer Aldeboarn weet hoe het daar is beland. “De Aldheidskamer heeft het werk in permanente bruikleen van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) gekregen. Maar omdat er in de Aldheidskeamer geen ruimte was, wordt het na overleg met het HCL tentoongesteld in oorlogsmuseum Memorial van de heer Haagsma. Hij heeft een burgemeestershoek ingericht met een bureau met foto en documenten. Het schilderij is door Johan Groenestein als dank voor de opdracht van het raam, geschonken aan het toenmalig gemeentehuis in Akkrum. Na de gemeentelijke herindeling is het schilderij naar de kamer van de Boarnsterhim wethouder cultuur in Grou gegaan. Na de laatste herindeling zijn alle kunstobjecten van Boarnsterhim overgebracht naar het HCL in Leeuwarden. De herdenkingsplaat is op 15 april 2015 in permanente bruikleen aan  Aldeboarn  overgedragen. Het werk is aan ons overgedragen tijdens de jaarlijkse herdenking bij het raam.”

Herdenkingsplaat te zien in het Memorial Museum 40-45 in Aldeboarn.

Tekst en symboliek bij herdenkingsplaat:

‘IN DIT GEBOUW WERKTE VANAF 1 AUGUSTUS 1934

BURGEMEESTER JHR. MR. P.M. VAN BAERDT VAN SMINIA

TOT HIJ HIER OP 5 MEI 1944

DOOR DE BEZETTERS WERD GEARRESTEERD.’

Schilderij – herdenkingsplaat van Joh. Groenestein:

In de Doelhôfkerk van Aldeboarn is een gedenkraam ter nagedachtenis aan burgemeester Jhr.Mr.Paul Marinus van Baerdt van Sminia. Dit raam is ontworpen door Joh. Groenestein (1919-1971).  Als student aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam, won hij met zijn ontwerp de prijsvraag die was uitgeschreven door de hoogleraren Van den Berg en Campendonk.  Als dank dat hij het raam heeft mogen ontwerpen, heeft hij een schilderij gemaakt waarin dezelfde thematiek als die van het raam naar voren komt . Op de uitnodiging voor de onthulling op 15 april 1948 staat  onderstaande tekst :

De hoofdfiguur symboliseert het Nederlandse verzet en ook de persoon van Jhr. Mr. P.M. van Baerdt van Sminia. De beide vogels, die door deze figuur worden bevrijd, vertegenwoordigen het bevrijde Nederlandse volk, evenzeer echter de door Jhr. Van Sminia bevrijde gevangene. De roofvogels symboliseren de bezetter, terreur uitoefende en wraak nemende op  Jhr. van Sminia. Bomen en vee op de achtergrond duiden het Friese Landschap aan en wekken herinneringen aan Jhr. Van Sminia’s belangstelling voor de veeteelt.

Speel-, klim- en klauterdag in Akkrum voor Kika Kinderfonds

Akkrum – Op woensdag 1 mei bezochten vele kinderen uit Akkrum en omliggende dorpen de de speel-, klim-, en klauterdag. Deze zeer geslaagde dag in de plaatselijke sporthal werd georganiseerd door kinderopvang Boartershiem. De activiteit stond wederom in het teken van KIKA Kinderfonds.

Het is spannend om een vogelspin of slang vast te houden.

Kinderen konden geschminkt worden, op de foto en dansen met Elsa, rijden in de elektrische auto’s, springen op het springkussen en in contact komen met de reptielen. Repticura uit Leeuwarden had verschillende reptielen meegenomen waaronder slangen en een vogelspin.  De kinderopvang Boartershiem had een missie en dat was zoveel mogelijk geld inzamelen voor het KIKA Kinderfonds. Dit is zeker gelukt. Kinderopvang Boartershiem heeft met verschillende acties maar liefst 707,20 euro opgehaald voor KIKA Kinderfonds.