Uw evenement

Uw evenement komt in aanmerking voor plaatsing in onze rubriek Uw evenement in het MiddelPunt wanneer het voldoet aan de volgende criteria:

het evenement:

moet voor iedereen toegankelijk/openbaar zijn
moet een incidenteel karakter hebben (dus niet het wekelijkse programma van een sportclub, kaartclub etc)
moet voorzien zijn van de juiste datum, evenement (max. 75 tekens incl. spaties), tijdstip, locatie en beknopte info (max. 40 tekens incl. spaties)
moet minimaal vier weken voor aanvang van het aan te kondigen evenement worden aangeleverd
In verband met de vele aanvragen verzoeken wij u alleen evenementen voor plaatsing in de evenementenkalender aan te leveren die voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Over het wel of niet plaatsen van een evenement wordt niet gecorrespondeerd.
De redactie van MiddelPunt behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek tot het plaatsen van een evenement te weigeren en in specifieke, niet in dit reglement voorziene gevallen, afzonderlijk te beslissen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

U kunt uw evenement mailen naar evenement@middelpuntmedia.nl